Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 2.

Ramos, M A (2015). A expressão do <desden> na lírica galego-portuguesa. In: Brea, M. La expresión de las emociones en la lírica románica medieval. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 201-237.

Gassmann-Ramos, M A (2010). Vectores de circulação linguística na poesia galego-portuguesa [A 126, B 1510]. In: Brea, M; López Martínez-Morás, S. Aproximacións ao estudo do Vocabulario trobadoresco. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 37-63.

This list was generated on Thu Jun 21 22:38:26 2018 CEST.