Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 17.

Ďurovič, Ľubomír; Giger, Markus (2019). Ľubomír Ďurovič, Zur Geschichte des Prager Linguistenkreises. In: Vykypělová, Taťána; Vykypěl, Bohumil. Cercle linguistique de Bratislava : Ein Kapitel aus der mitteleuropäischen strukturalen Wissenschaft. München: LINCOM, 199-201.

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Tematický blok na XVI. Mezinárodním sjezdu slavistů Bělehrad 20.–27. 8. 2018. Edited by: Gladkova, Hana; Giger, Markus; Bláha, Ondřej (2018). Praha: Nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Giger, Markus (2018). „Attitudes matter“: Einstellungen zur Sprache als Faktor in den (Re )Standardisierungsprozessen slavischer Sprachen im 19. Jhdt. In: XVI. Internationaler Slavistenkongress, Beograd, 20 August 2018 - 27 August 2018, 41-58.

Giger, Markus (2016). Slované - souznění a konflikty (z perspektivy slovanských spisovných jazyků. In: Giger, Markus; Kosáková, Hana; Příhoda, Marek. Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart, 9-17.

Slované: souznění a konflikty. Edited by: Giger, Markus (2016). Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart.

Křižovatky Slovanů. Edited by: Giger, Markus; Kosáková, Hana; Příhoda, Marek (2016). Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart.

Giger, Markus (2015). Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou. Časopis pro moderní filologii, 97(2):146-156.

Slované mezi tradicí a modernitou. Edited by: Giger, Markus (2014). Červený Kostelec, Tschechien; Praha, Tschechien: Pavel Mervart.

Giger, Markus (2014). Язык средств массовой информации как фактор стандартизации славянских языков в XIX в. In: Słowjanske spisowne rěče a medije, Bautzen/Budyšin, 18 June 2014 - 21 June 2014, 52-65.

Giger, Markus; Chláňová, Tereza (2014). Prolínání slovanských prostředí. Slavia. The Journal for Slavic Philology, 83(1):82-96.

Giger, Markus; Sutter-Voutova, Kalina (2014). Transparency of morphological structures as a feature of language contact among closely related languages: Examples from Bulgarian and Czech contact with Russian. In: Besters-Dilger, Juliane; Dermarkar, Cynthia; Pfänder, Stefan; Rabus, Achim. Congruence in contact-induced language change. Language families, typological resemblance, and perceived similarity. Berlin; Boston: Mouton, 352-367.

Seiler, Nina (2013). Teorie płci między tradycją a postępem. Strategie polonistyczne. In: Konference mladých slavistů - Slované mezi tradicí a modernitou, Prag, 24 October 2013 - 25 October 2013, 107-113.

Giger, Markus (2013). Polnisch und Russisch als standardsprachliche Muster für das Tschechische im 19. Jahrhundert. In: Velmezova, Ekaterina. Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013 = Schweizerische Beiträge zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk, August 2013. Bern: Peter Lang, 63-79.

Giger, Markus (2012). Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na ‑(v)š- v něm. In: Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana; Klímová, Jana. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 567-574.

Giger, Markus (2012). The “recipient passive” in West Slavic: A calque from German and its grammaticalization. In: Wiemer, Björn; Wälchli, Bernhard; Hansen, Björn. Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin-New York: De Gruyter, 559-588.

Giger, Markus (2010). Rezension von: Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung. Jahrgang 3 (2008), Heft I+II. Acta Onomastica, 51(2):621-622.

Dunkel, George E (2009). Slavic chips from an Aptotologists's Workshop. In: Berger, Tilman; Giger, Markus; Kurt, Sibylle; Mendoza, Imke. Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern: Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. München: Sagner, 137-147.

This list was generated on Thu May 23 07:21:25 2019 CEST.