Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 6.

Yin, Jia-Xin; Zhang, Songtian S; Chang, Guoqing; Wang, Qi; Tsirkin, Stepan S; Guguchia, Zurab; Lian, Biao; Zhou, Huibin; Jiang, Kun; Belopolski, Ilya; Shumiya, Nana; Multer, Daniel; Litskevich, Maksim; Cochran, Tyler A; Lin, Hsin; Wang, Ziqiang; Neupert, Titus; Jia, Shuang; Lei, Hechang; Hasan, M Zahid (2019). Negative flat band magnetism in a spin–orbit-coupled correlated kagome magnet. Nature Physics, 15(5):443-448.

Chang, Guoqing; Singh, Bahadur; Xu, Su-Yang; Bian, Guang; Huang, Shin-Ming; Hsu, Chuang-Han; Belopolski, Ilya; Alidoust, Nasser; Sanchez, Daniel S; Zheng, Hao; Lu, Hong; Zhang, Xiao; Bian, Yi; Chang, Tay-Rong; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Hsu, Han; Jia, Shuang; Neupert, Titus; Lin, Hsin; Hasan, M Zahid (2018). Magnetic and noncentrosymmetric Weyl fermion semimetals in the RAlGe family of compounds (R=rareearth). Physical review. B, 97(4):041104.

Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Wang, C M; Lin, Ziquan; Du, Z Z; Guo, Cheng; Lee, Chi-Cheng; Lu, Hong; Feng, Yiyang; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Liu, Haiwen; Lin, Hsin; Li, Liang; Zhang, Chi; Zhang, Jinglei; Xie, Xin-Cheng; Neupert, Titus; Hasan, M Zahid; Lu, Hai-Zhou; Wang, Junfeng; Jia, Shuang (2017). Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP. Nature Physics, 13(10):979-986.

Zheng, Hao; Chang, Guoqing; Huang, Shin-Ming; Guo, Cheng; Zhang, Xiao; Zhang, Songtian; Yin, Jiaxin; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Alidoust, Nasser; Sanchez, Daniel S; Bian, Guang; Chang, Tay-Rong; Neupert, Titus; Jeng, Horng-Tay; Jia, Shuang; Lin, Hsin; Hasan, M Zahid (2017). Mirror protected dirac fermions on a weyl semimetal NbP surface. Physical Review Letters, 119(19):196403.

Zhang, Cheng-Long; Schindler, Frank; Liu, Haiwen; Chang, Tay-Rong; Xu, Su-Yang; Chang, Guoqing; Hua, Wei; Jiang, Hua; Yuan, Zhujun; Sun, Junliang; Jeng, Horng-Tay; Lu, Hai-Zhou; Lin, Hsin; Hasan, M Zahid; Xie, X C; Neupert, Titus; Jia, Shuang (2017). Ultraquantum magnetoresistance in the Kramers-Weyl semimetal candidate $\beta− Ag_2 Se$. Physical review. B, 96:165148.

Cabrera, Susanne M; Wang, Xujing; Chen, Yi-Guang; Jia, Shuang; Kaldunski, Mary L; Greenbaum, Carla J; Type 1 Diabetes TrialNet Canakinumab Study Group; Mandrup-Poulsen, Thomas; AIDA Study Group; Hessner, Martin J (2016). Interleukin-1 antagonism moderates the inflammatory state associated with Type 1 diabetes during clinical trials conducted at disease onset. European Journal of Immunology, 46(4):1030-1046.

This list was generated on Tue Sep 17 05:10:30 2019 CEST.