Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 19.

Ritz, G (2011). Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Kraków: Universitas.

Ritz, G (2011). Sarmatyzm i jego ukraińskie Inne. In: Czapliński, P. Nowoczesność i sarmatyzm. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 141-154.

Ritz, G (2010). Die polnische romantische Kosakenfigur zwischen Mythos und Geschichte. In: Surynt, I; Zybura, M. Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Osnabrück 2010: fibre, 121-146.

Ritz, G (2010). Erinnerte Zeit der Romantik. In: Ritz, G. Geschichtsentwurf und literarisches Projekt: Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Wiesbaden: Harrassowitz, 245-333.

Geschichtsentwurf und literarisches Projekt. Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Edited by: Ritz, G (2010). Wiesbaden: Harrassowitz.

Ritz, G (2010). Krystyna Marek. Dziennik czasu wojny i samokontrola. Akcent. Literatura i sztuka, 31(2):102-111.

Ritz, G (2010). Ksiądz Marek między mistyką a patriotyzmem – próba odczarowania. In: Buchmann, A; Danilczyk, A. Konfederacja Barska, jej konteksty i tradycje. Warszawa: DiG, 183-200.

Ritz, G (2010). Retrospektywa z utrudnionymi rokowaniami na przyszłość albo pragmatyczna obrona przed nostalgią. Teksty drugie, (1-2):144-148.

Ritz, G (2010). Romantische Frenesie als Konzept der Bildlichkeit. In: Ritz, G. Geschichtsentwurf und literarisches Projekt: Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Wiesbaden: Harrassowitz, 157-179.

Ritz, G (2010). Romantische Ironie als Form des Ausbruchs aus dem neuen Modell der nationalen Literatur und als ihre Erweiterung. In: Ritz, G. Geschichtsentwurf und literarisches Projekt: Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Wiesbaden: Harrassowitz, 125-156.

Ritz, G (2010). Zwischen Dichtung und Verschwörung. Spätromantische Wiederholung einer romantischen Ich-Figuration bei Roman Zmorski. In: Ritz, G. Geschichtsentwurf und literarisches Projekt: Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Wiesbaden: Harrassowitz, 220-242.

Ritz, G (2009). Et in Arcadia ego... In: Hager, G. Über Landschaftsarchitektur. Ostfildern: Hatje Cantz, 228-231.

Ritz, G (2009). Między gender a narodem - Kobiety w polskim romantyzmie albo język płci. In: Kuziak, M. Romantyzm i nowoczesność. Kraków: Universitas, 307-324.

Ritz, G (2009). Nachwort. In: Hartmann, B; Woldan, A. Mutter geht. Passau: Karl Stutz, 139-143.

Ritz, G (2009). Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania. In: Ławski, J; Sokołowski, M. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Białystok - Warszawa: Uniwersyteckie Trans Humana, 141-170.

Ritz, G (2009). Sprache und Nationsbildung. Ein westslavischer Vergleich. In: Berger, T; Giger, M; Kurt, S; Mendoza, I. Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern: die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache ; Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. München: Kubon & Sagner, 539-554.

Ritz, G (2008). Gender studies dziś. Budowanie teorii i wędrowanie teorii. Teksty drugie, 2008(5):9-15.

Ritz, G (2008). Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej. In: Gosk, H; Karwowska, B. Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Warszawa: Elipsa, 115-132.

Ritz, G (2008). Z Galicji do Niemiec – na (niepolskim) szlaku Kuśniewicza: Polska konfrontacja z Niemcami. In: Woldan, A. Między Galicją, Wiedniem i Europą: aspekty twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Wien: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, 111-132.

This list was generated on Sat Jun 15 21:20:25 2019 CEST.