Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 13.

Ritz, German (2014). Między fascynacją a krytyką – sarmatyzm opowiedziany u Rzewuskiego i Kraszewskiego. In: Dybas, Bogusław; Woldan, Alois; Ziemlewska, Anna. Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 165-184.

Ritz, German (2014). Opowiedzieć katastrofę: Iwaszkiewicza opowiadania wojenne i powstańcze. In: Fiećko, Jerzy; Herlth, Jens; Trybuś, Krzysztof. Katatstrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 207-226.

Ritz, German (2014). Tekst niemiecki między fascynają i dyskursem politycznym u Kraszewskiego. In: Janicka, Anna; Czajkowski, Krzystof; Kuciński, Paweł. Kraszewski i wiek XIX. Studia. Białystok: Muzeum Pałacu Króla Jana Iii W Wilanowie, 249-266.

Ritz, German (2013). Z perspektywy kobiet – nowy polski tekst o Szwajcarii między romantyzmem a modernizmem. Wiek XIX,Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 5(5 (57)):33-68.

Ritz, German (2013). Autobiografia jako alternatywa. Autobiografia, 2013(1):95-98.

Ritz, German (2013). Deutsch-polnische literarische Wechselbeziehungen und Karol Irzykowskis Weg vom Germanisten zum experimentellen Romancier. In: Fiala-Fürst, Ingeborg; Joachimsthaler, Jürgen; Schmitz, Walter. Mitteleuropa : Kontakte und Kontroversen. Dokumentation des II. Kongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV) in Olomouc/Olmütz. Dresden: Thelem, 168-182.

Ritz, German (2013). Od piękna do wzniosłości. Historia (voyeurystycznego) spojrzenia w poemacie Słowackiego "W Szwajcarii". In: Ławski, Jarosław; Kowalski, Grzegorz. Piękno Juliusza Słowackiego. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 133-148.

Ritz, German (2012). Autobiograficzna autodiagnoza. Nowa Dekada Krakowska, 1(3/4):16-21.

Ritz, German (2012). Être avec l'Autre ›à la polonaise‹. Entre ethos et séxualité, ou comment se décompose le fantasme? Le cosaque de Goszczyński et la Chabraque d'Irzykowski. In: Grudzinska, Agnieszka; Siatkowska-Callebat, Kinga. Minorités littéraires (et autres) en Pologne. Paris: Institut d'études slaves, 73-84.

Ritz, German (2011). Die Geschichte des Slavischen Seminars nach 1990. In: Brang, Peter; Ritz, German; Sasse, Sylvia; Weiss, Daniel. Den Blick nach Osten weiten. 50 Jahre Slavisches Seminar der Universität Zürich (1961-2011). Zürich: Chronos, 65-90.

Ritz, German (2011). Die Unbeständigkeit der Faszination. Porträt. In: Brang, Peter; Ritz, German; Sasse, Sylvia; Weiss, Daniel. Den Blick nach Osten weiten. Fünfzig Jahre Slavisches Seminar der Universität Zürich (1961-2011). Zürich: Chronos, 101-106.

Ritz, German (2011). Deutsch-polnische literarische Wechselbeziehungen und Karol Irzykowskis Weg vom Germanisten zum experimentellen Romancier. In: II. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV) in Olmütz, Thelem, 2011 - 2011, 165-179.

Ritz, German (2009). Zbigniew Herbert - die Alterslyrik. In: Ruchniewicz, Krzysztof; Zybura, Marek. Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław: Via Nova, 357-370.

This list was generated on Wed Apr 24 18:23:01 2019 CEST.